Aantal Bedrag Korting Totaal
Administratiekosten 105 € 315,00 € 0,00 € 315,00
Bijdrage prijzenfonds 8 € 43,00 € 0,00 € 43,00
Catalogus 103 € 824,00 € 132,00 € 692,00
Dieren voor gezamenlijk vervoer 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dieren voor gezamenlijk vervoer 22 € 55,00 € 0,00 € 55,00
Doorlopende entreekaarten 28 € 420,00 € 0,00 € 420,00
Vrije verkoop 8 € 16,00 € 0,00 € 16,00
Aantal dieren voor show 932 € 4.716,00 € 0,00 € 4.716,00
Totaal te innen 105 € 6.389,00 € 132,00 € 6.257,00