Statistieken

Totalen

Aantal inzenders71
Totaal aantal dieren976
Waarvan te koop0
DiergroepInschrijvingen
Sierduiven976

Totalen per ras

Sierduiven

Dragoon (5)
1
zwart
1
indigo geband
3
blauw zwartgeband
Oud Hollandse Meeuw (26)
2
wit
16
blauwschild zwartgeband
3
blauwzilverschild donkergeband
2
roodzilverschild geband
3
geelzilverschild geband
Antwerpse Smierel (20)
3
zwart
2
rood
1
bruin
6
blauw zwartgeband
1
blauwzilver donkergeband
3
blauw gekrast
1
blauwzilver gekrast
3
roodzilver gekrast
Engelse Ekstertuimelaar (16)
6
zwart
2
blauw
4
rood
4
geel
Hollandse Kropper (10)
3
zwart
1
blauw zwartgeband
1
blauwzilver donkergeband
1
geelzilver geband
4
blauwbont zwartgeband
Maltezer Kipduif (zonder vleugelrozetten) (5)
3
wit
2
zwart
King (77)
10
wit
7
zwart
2
blauw donker A.O.C.
2
dominant rood
4
recessief rood
5
recessief geel
7
bruin
9
blauw zwartgeband
4
blauw schimmel
1
blauw gekrast
7
blauw donkergekrast
2
roodzilver gekrast
3
zwart donkergetijgerd
4
blauw donkergetijgerd
3
rood donkergetijgerd
1
geel donkergetijgerd
2
zwartbont
3
bruinbont
1
bruinzilverbont geband A.O.C.
Carneau (4)
4
rood
Engelse Modena (schietti) (27)
1
wit
2
zwart
2
blauw bronsgeband
1
dominant rood A.O.C.
1
kaki A.O.C.
1
indigo A.O.C.
1
roodzilver ongeband
1
geelzilver geband
2
geelzilver ongeband
1
kakizilver sulfurgeband
4
blauw bronsgekrast
3
blauwzilver sulfurgekrast
1
blauwzilver witgeband
3
rood lichtgetijgerd
2
blauwzilver witschild gezoomd
1
roodwitschild getijgerd vrije klasse
Engelse Modena (gazzi) (15)
4
zwart
1
blauw bronsgeband
1
rood
1
dominant geel A.O.C.
1
geel
1
dun
1
blauw bronsgekrast
1
roodzilver gekrast
1
rood lichtgetijgerd
2
blauwzilver witschild gezoomd
1
brons zwartgekras vrije klasse
Figurita Meeuw (kaalbenig) (27)
9
wit
3
zwart
2
geel
1
bruin
1
dun
2
blauw zwartgeband
2
geelzilver geband
3
bruinzilver geband
1
bruinzilver schimmel
1
blauw gekrast
2
veelkleurig
Vedervoetige Eksterkropper (16)
8
zwart
6
blauw
1
rood
1
geel
Engelse Modena (magnani) (4)
4
veelkleurig
Figurita Meeuw (bekousd) (11)
2
wit
2
zwart
1
blauw zwartgeband
4
blauw schimmel
2
bruinzilver schimmel
Duitse Modena (schietti) (28)
6
zwart
4
blauw ongeband
4
blauw zwartgeband
2
bruinzilver geband
2
blauw schimmel A.O.C.
3
blauw schimmel zwartgeband
1
bruinzilver geband schimmel
6
roodzilver gekrast
Italiaanse Meeuw (44)
4
wit
8
ijskleurig zwartgeband
4
blauw zwartgeband
12
roodzilver geband
2
geelzilver geband
1
roodzilver schimmel
2
blauw gekrast
1
ijskleurig gekrast
5
roodzilver gekrast
5
geelzilver gekrast
Steigerkropper (7)
3
zwart
2
rood
2
zilver A.O.C.
Duitse Modena (gazzi) (5)
4
blauw zwartgeband
1
blauw gekrast
Italiaanse Meeuw (bont) (2)
2
blauw gekrast
Lahore (10)
6
zwart
2
rood
2
blauwzilver donkergeband
Show Antwerp (5)
2
blauw zwartgeband
1
blauw gekrast
1
blauw donkergekrast
1
roodzilver gekrast
Show Homer (8)
1
rood
2
blauw zwartgeband
2
roodzilver geband
1
donker
2
blauw gekrast
Oudoosterse Meeuw Satinet (3)
1
blauw witgeband
2
zwart gezoomd
Exhibition Homer (11)
5
blauw zwartgeband
1
roodzilver geband
1
geelzilver geband
2
roodzilver gekrast
2
asrood vrije klasse
Genuine Homer (6)
1
blauw schimmel
3
blauw gekrast
2
blauw donkergekrast
Norwich Kropper (22)
3
wit
1
blauw donkergekrast A.O.C.
10
zwartbont
5
blauwbont zwartgeband
1
dominant roodbont
1
strawberrybont
1
bruinzilverbont geband
Oosterse Meeuw Satinet (4)
4
blauw geschubd
Oudduitse Ekstertuimelaar (lichte snavel) (5)
2
zwart
2
rood
1
geel
Horseman Kropper (14)
4
blauw zwartgeband
1
roodzilver geband
1
geelzilver geband
8
blauw gekrast
Nederlandse Schoonheidspostduif (11)
2
bruin
3
blauw zwartgeband
2
blauwzilver donkergeband
1
kakizilver geband
3
blauw gekrast
Nederlandse Hoogvlieger (10)
1
rood
4
rood schildgetijgerd
1
geel schildgetijgerd
4
rood witschild
Duitse Schoonheidspostduif (11)
2
zwart
9
blauw zwartgeband
Belgische Tentoonstellingreisduif (4)
4
blauw zwartgeband
Oudhollandse Tuimelaar (2)
2
wit
Kleurpostduif (63)
1
zwart
2
opaal blauw geband A.O.C.
4
blauw ongeband
1
andalusisch blauw
9
poederblauw geband
1
recessief rood
3
recessief geel
2
bruin
7
lahorezilver
1
blauw zwartgeband A.O.C.
2
geelzilver geband
2
bruinzilver ongeband A.O.C.
2
blauw gekrast A.O.C.
2
blauw donkergekrast A.O.C.
7
poederblauw gekrast
1
blauwzilver gekrast A.O.C.
4
roodzilver gekrast
1
roodzilver donkergekrast A.O.C.
1
geelzilver gekrast
1
wit-roodschild
3
wit-geelschild
2
almond A.O.C.
2
Poederbruin vrije klasse
1
Wit- Blauwzilverdonkergeb.schild vrije klasse
1
Wit-Blauw zwartgeband schild vrije klasse
Kleurpostduif (bont) (3)
3
zwart
Portugese Tuimelaar (6)
2
rood
4
kite
Ispir Bagdad duif (18)
6
zwart
12
andalusisch blauw met halsring
Nonduif (Engelse) (25)
8
zwart
4
blauw
4
rood
5
geel
3
dun
1
bruinzilver
Rijsselse Kropper (8)
5
zwart
3
zwart donkergetijgerd
Afghaanse Musaferduif (5)
2
blauwzilver A.O.C.
1
blauw gekrast A.O.C.
1
zwart (shirazi)
1
dun gekrast vrije klasse
Damascener (8)
8
ijskleurig zwartgeband
Nederlandse Krulveerkropper (17)
2
wit
2
zwart
1
blauwzilver donkergeband
1
blauw schimmel
8
roodzilver schimmel
3
geelzilver schimmel
Weense Witschildtuimelaar (19)
2
zwart
13
rood
4
geel
Oosterse Roller (36)
3
zwart
6
andalusisch blauw
5
rood
4
geel
1
indigo gezoomd witpen
3
geelzilver geband
2
indigo gezoomd
2
zwart witpen
4
andalusisch blauw witpen
4
aszilver
2
blauw sprenkel
Voorburgse Schildkropper (21)
3
zwart
1
blauw ongeband
1
rood
2
geel
7
blauw zwartgeband
3
roodzilver geband
1
geelzilver gekrast
1
geel gezoomd
2
aszilver A.O.C.
Engelse Dwergkropper (8)
2
blauwbont zwartgeband
2
roodzilverbont geband
4
geelzilverbont geband
Brünner Kropper (8)
2
wit
2
geel
4
blauw zwartgeband
Holle Kropper (18)
2
zwart
2
andalusisch blauw
4
blauw zwartgeband
3
blauw schimmel
4
blauw gekrast
3
zwart donkergetijgerd
Mookee (6)
5
zwart
1
blauw gekrast
Noordkaukasische Postuurtuimelaar (2)
2
wit zwartstaart A.O.C.
Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar (4)
2
blauw schimmel
2
roodgeband
Altstämmer Tuimelaar (ongekapt) (2)
1
zwart geëksterd
1
dun geëksterd
Stettiner Tuimelaar (15)
2
zwart
1
blauw zwartgeband
3
blauw schimmel
1
zwart donkergetijgerd
1
rood donkergetijgerd
2
geel lichtgetijgerd
5
blauw schimmel witbuik
Krulduif (ongekapt) (4)
2
roodzilver schimmel
2
geelzilver schimmel
Oud Hollandse Kapucijn (38)
7
wit
1
roodzilver schimmel A.O.C.
1
geelzilver schimmel A.O.C.
3
blauw zwartgeband gemonnikt
6
rood gemonnikt
8
geel gemonnikt
4
blauwzilver donkergeband gemonnikt
3
roodzilver geband gemonnikt
4
geelzilver geband gemonnikt
1
blauwzilverschimmel gemonnikt
Raadsheer (42)
3
wit
1
blauw gekrast schimmel A.O.C.
2
zwart getijgerd
16
rood getijgerd
2
geel getijgerd
2
zwart gemonnikt
14
rood gemonnikt
2
geel gemonnikt
Pauwstaart (25)
1
zwart
1
dun
1
indigo geband
1
blauw zwartgeband
2
blauw schimmel
4
blauw gekrast
1
blauwzilver gekrast
1
indigo donkergekrast
6
bont
3
almond
2
veelkleurig A.O.C.
1
zwart sprenkel
1
dominant opaal vrije klasse
Indiase Pauwstaart (20)
8
wit
2
poederblauw geband
7
blauw zwartgeband
3
blauwzilver donkergeband
Hyacintduif (10)
10
blauw witgeschubd
Zuidduitse Schildduif (10)
8
zwart
2
geel
Zuidduitse Moorkop (4)
4
zwart
Thüringer Vleugelduif (ongekapt) (26)
6
blauw ongeband
6
blauw zwartgeband
6
zwart witgeband
8
blauw witgeschubd
Thüringer Zwaluw (gekapt) (6)
6
blauw zwartgeband
Thüringer Witstaart (4)
2
koper
2
blauw bronsgeschubd
Saksische Vleugelduif (gekapt) (20)
8
zwart witgeband
6
blauw witgeband
3
zwart witgeschubd
3
blauw witgeschubd
Hollandse Kropper (10)
3
zwart
1
blauw zwartgeband
1
blauwzilver donkergeband
1
geelzilver geband
4
blauwbont zwartgeband
Vedervoetige Eksterkropper (16)
8
zwart
6
blauw
1
rood
1
geel
Steigerkropper (7)
3
zwart
2
rood
2
zilver A.O.C.
Norwich Kropper (22)
3
wit
1
blauw donkergekrast A.O.C.
10
zwartbont
5
blauwbont zwartgeband
1
dominant roodbont
1
strawberrybont
1
bruinzilverbont geband
Horseman Kropper (14)
4
blauw zwartgeband
1
roodzilver geband
1
geelzilver geband
8
blauw gekrast
Rijsselse Kropper (8)
5
zwart
3
zwart donkergetijgerd
Nederlandse Krulveerkropper (17)
2
wit
2
zwart
1
blauwzilver donkergeband
1
blauw schimmel
8
roodzilver schimmel
3
geelzilver schimmel
Voorburgse Schildkropper (21)
3
zwart
1
blauw ongeband
1
rood
2
geel
7
blauw zwartgeband
3
roodzilver geband
1
geelzilver gekrast
1
geel gezoomd
2
aszilver A.O.C.
Engelse Dwergkropper (8)
2
blauwbont zwartgeband
2
roodzilverbont geband
4
geelzilverbont geband
Brünner Kropper (8)
2
wit
2
geel
4
blauw zwartgeband
Holle Kropper (18)
2
zwart
2
andalusisch blauw
4
blauw zwartgeband
3
blauw schimmel
4
blauw gekrast
3
zwart donkergetijgerd
Hyacintduif (10)
10
blauw witgeschubd
Zuidduitse Schildduif (10)
8
zwart
2
geel
Zuidduitse Moorkop (4)
4
zwart
Thüringer Vleugelduif (ongekapt) (26)
6
blauw ongeband
6
blauw zwartgeband
6
zwart witgeband
8
blauw witgeschubd
Thüringer Zwaluw (gekapt) (6)
6
blauw zwartgeband
Thüringer Witstaart (4)
2
koper
2
blauw bronsgeschubd
Saksische Vleugelduif (gekapt) (20)
8
zwart witgeband
6
blauw witgeband
3
zwart witgeschubd
3
blauw witgeschubd
Krulduif (ongekapt) (4)
2
roodzilver schimmel
2
geelzilver schimmel
Oud Hollandse Kapucijn (38)
7
wit
1
roodzilver schimmel A.O.C.
1
geelzilver schimmel A.O.C.
3
blauw zwartgeband gemonnikt
6
rood gemonnikt
8
geel gemonnikt
4
blauwzilver donkergeband gemonnikt
3
roodzilver geband gemonnikt
4
geelzilver geband gemonnikt
1
blauwzilverschimmel gemonnikt
Raadsheer (42)
3
wit
1
blauw gekrast schimmel A.O.C.
2
zwart getijgerd
16
rood getijgerd
2
geel getijgerd
2
zwart gemonnikt
14
rood gemonnikt
2
geel gemonnikt
Pauwstaart (25)
1
zwart
1
dun
1
indigo geband
1
blauw zwartgeband
2
blauw schimmel
4
blauw gekrast
1
blauwzilver gekrast
1
indigo donkergekrast
6
bont
3
almond
2
veelkleurig A.O.C.
1
zwart sprenkel
1
dominant opaal vrije klasse
Indiase Pauwstaart (20)
8
wit
2
poederblauw geband
7
blauw zwartgeband
3
blauwzilver donkergeband
Engelse Ekstertuimelaar (16)
6
zwart
2
blauw
4
rood
4
geel
Oudduitse Ekstertuimelaar (lichte snavel) (5)
2
zwart
2
rood
1
geel
Nederlandse Hoogvlieger (10)
1
rood
4
rood schildgetijgerd
1
geel schildgetijgerd
4
rood witschild
Oudhollandse Tuimelaar (2)
2
wit
Portugese Tuimelaar (6)
2
rood
4
kite
Nonduif (Engelse) (25)
8
zwart
4
blauw
4
rood
5
geel
3
dun
1
bruinzilver
Weense Witschildtuimelaar (19)
2
zwart
13
rood
4
geel
Oosterse Roller (36)
3
zwart
6
andalusisch blauw
5
rood
4
geel
1
indigo gezoomd witpen
3
geelzilver geband
2
indigo gezoomd
2
zwart witpen
4
andalusisch blauw witpen
4
aszilver
2
blauw sprenkel
Mookee (6)
5
zwart
1
blauw gekrast
Noordkaukasische Postuurtuimelaar (2)
2
wit zwartstaart A.O.C.
Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar (4)
2
blauw schimmel
2
roodgeband
Altstämmer Tuimelaar (ongekapt) (2)
1
zwart geëksterd
1
dun geëksterd
Stettiner Tuimelaar (15)
2
zwart
1
blauw zwartgeband
3
blauw schimmel
1
zwart donkergetijgerd
1
rood donkergetijgerd
2
geel lichtgetijgerd
5
blauw schimmel witbuik
Carneau (4)
4
rood
Lahore (10)
6
zwart
2
rood
2
blauwzilver donkergeband
Show Antwerp (5)
2
blauw zwartgeband
1
blauw gekrast
1
blauw donkergekrast
1
roodzilver gekrast
Show Homer (8)
1
rood
2
blauw zwartgeband
2
roodzilver geband
1
donker
2
blauw gekrast
Exhibition Homer (11)
5
blauw zwartgeband
1
roodzilver geband
1
geelzilver geband
2
roodzilver gekrast
2
asrood vrije klasse
Genuine Homer (6)
1
blauw schimmel
3
blauw gekrast
2
blauw donkergekrast
Nederlandse Schoonheidspostduif (11)
2
bruin
3
blauw zwartgeband
2
blauwzilver donkergeband
1
kakizilver geband
3
blauw gekrast
Duitse Schoonheidspostduif (11)
2
zwart
9
blauw zwartgeband
Belgische Tentoonstellingreisduif (4)
4
blauw zwartgeband
Kleurpostduif (63)
1
zwart
2
opaal blauw geband A.O.C.
4
blauw ongeband
1
andalusisch blauw
9
poederblauw geband
1
recessief rood
3
recessief geel
2
bruin
7
lahorezilver
1
blauw zwartgeband A.O.C.
2
geelzilver geband
2
bruinzilver ongeband A.O.C.
2
blauw gekrast A.O.C.
2
blauw donkergekrast A.O.C.
7
poederblauw gekrast
1
blauwzilver gekrast A.O.C.
4
roodzilver gekrast
1
roodzilver donkergekrast A.O.C.
1
geelzilver gekrast
1
wit-roodschild
3
wit-geelschild
2
almond A.O.C.
2
Poederbruin vrije klasse
1
Wit- Blauwzilverdonkergeb.schild vrije klasse
1
Wit-Blauw zwartgeband schild vrije klasse
Kleurpostduif (bont) (3)
3
zwart
Ispir Bagdad duif (18)
6
zwart
12
andalusisch blauw met halsring
Afghaanse Musaferduif (5)
2
blauwzilver A.O.C.
1
blauw gekrast A.O.C.
1
zwart (shirazi)
1
dun gekrast vrije klasse
Damascener (8)
8
ijskleurig zwartgeband
Maltezer Kipduif (zonder vleugelrozetten) (5)
3
wit
2
zwart
King (77)
10
wit
7
zwart
2
blauw donker A.O.C.
2
dominant rood
4
recessief rood
5
recessief geel
7
bruin
9
blauw zwartgeband
4
blauw schimmel
1
blauw gekrast
7
blauw donkergekrast
2
roodzilver gekrast
3
zwart donkergetijgerd
4
blauw donkergetijgerd
3
rood donkergetijgerd
1
geel donkergetijgerd
2
zwartbont
3
bruinbont
1
bruinzilverbont geband A.O.C.
Engelse Modena (schietti) (27)
1
wit
2
zwart
2
blauw bronsgeband
1
dominant rood A.O.C.
1
kaki A.O.C.
1
indigo A.O.C.
1
roodzilver ongeband
1
geelzilver geband
2
geelzilver ongeband
1
kakizilver sulfurgeband
4
blauw bronsgekrast
3
blauwzilver sulfurgekrast
1
blauwzilver witgeband
3
rood lichtgetijgerd
2
blauwzilver witschild gezoomd
1
roodwitschild getijgerd vrije klasse
Engelse Modena (gazzi) (15)
4
zwart
1
blauw bronsgeband
1
rood
1
dominant geel A.O.C.
1
geel
1
dun
1
blauw bronsgekrast
1
roodzilver gekrast
1
rood lichtgetijgerd
2
blauwzilver witschild gezoomd
1
brons zwartgekras vrije klasse
Engelse Modena (magnani) (4)
4
veelkleurig
Duitse Modena (schietti) (28)
6
zwart
4
blauw ongeband
4
blauw zwartgeband
2
bruinzilver geband
2
blauw schimmel A.O.C.
3
blauw schimmel zwartgeband
1
bruinzilver geband schimmel
6
roodzilver gekrast
Duitse Modena (gazzi) (5)
4
blauw zwartgeband
1
blauw gekrast
Oud Hollandse Meeuw (26)
2
wit
16
blauwschild zwartgeband
3
blauwzilverschild donkergeband
2
roodzilverschild geband
3
geelzilverschild geband
Antwerpse Smierel (20)
3
zwart
2
rood
1
bruin
6
blauw zwartgeband
1
blauwzilver donkergeband
3
blauw gekrast
1
blauwzilver gekrast
3
roodzilver gekrast
Figurita Meeuw (kaalbenig) (27)
9
wit
3
zwart
2
geel
1
bruin
1
dun
2
blauw zwartgeband
2
geelzilver geband
3
bruinzilver geband
1
bruinzilver schimmel
1
blauw gekrast
2
veelkleurig
Figurita Meeuw (bekousd) (11)
2
wit
2
zwart
1
blauw zwartgeband
4
blauw schimmel
2
bruinzilver schimmel
Italiaanse Meeuw (44)
4
wit
8
ijskleurig zwartgeband
4
blauw zwartgeband
12
roodzilver geband
2
geelzilver geband
1
roodzilver schimmel
2
blauw gekrast
1
ijskleurig gekrast
5
roodzilver gekrast
5
geelzilver gekrast
Italiaanse Meeuw (bont) (2)
2
blauw gekrast
Oudoosterse Meeuw Satinet (3)
1
blauw witgeband
2
zwart gezoomd
Oosterse Meeuw Satinet (4)
4
blauw geschubd
Dragoon (5)
1
zwart
1
indigo geband
3
blauw zwartgeband
KlasseInschrijvingen
Doffer oud212
Duivin oud208
Doffer jong271
Duivin jong285